[Aktuálně] [Měřidla] [Dnes] [Včera] [Tento měsíc] [Tento rok] [Rekordy]
[Měsíční rekordy] [Grafy] [Naměřená data] [Webová kamera] [Info]

Přehled naměřených dat:

Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání všech nyní používaných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním 48 hodin.
[Aktuálně] [Měřidla] [Dnes] [Včera] [Tento měsíc] [Tento rok] [Rekordy]
[Měsíční rekordy] [Grafy] [Naměřená data] [Webová kamera] [Info]


Překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík